ვინ შევარჩიოთ მომსახურეობისათვის - საშტატო იურისტი, თუ იურიდიული ფირმა?
იურიდიული მომსახურეობა ესაჭიროება ყველა "ზომის" კომპანიას, მხვილი თუ მცირემასშტაბით.

რომელი ვარიანტი უფრო მისაღებია კორპორატიული სექტორისათვის - აიყვანოსშტატში იურისტი, თუ დაიქირაოს იურიდიული მომსახურეობის გასაწევადიურიდიული ფირმა?

მოდით ერთად ვნახოთ ყველა დადებითი და უარყოფითი მხარეები!

პირველი შეხედვით კომპანიისავის უფრო მიმზიდველია - საშტატო იურისტისპოზიცია. ის ყოველთვის ხელმძღვანელობის გვერდშია, კარგათ იცნობს კომპანიისსამუშაო სპეციფიკას, მას შეიძლება ვანდოთ კომფედენციალური ინფორმაცია და რაცმთავარია მისი მომსახურეობა შედარებით არც თუ ისე ძვირია.

ძირითადათ ეს ის ყველა დადებითი მხარეა, რომლებიც განაპირობებენ კომპანიებშიიურისტის ვაკანსიის შემოღებას.

დღეის მდგომარეობით, შრომის ბაზარზე სიტუაცია ისეთია, რომ - საკმარისზე მეტიიურისტია (თითქმის ყველა უმაღლეს სასწავლებელს გააჩნია იურიდიულიფაკულტეტი), მაგრამ კარგი იურისტი არც თუ ისე ბევრია.

გამომდინარე აქედან, იურისტის პოზიციაზე სამსახურში მიღებისას არსებობსგარკვეული რისკი და ამასთან ერთად საკმაოდ რთულია გასაუბრების და გამოსაცდელიპერიოდის განმავლობაში, "გახსნა" იურისტის პოტენციალი (თუ გააჩნია ეს პოტენციალისაერთოდ).

ამიტომ სწორი არჩევანის გაკეთება რთულია !

აქვე მინდა ავღნიშნო, რომ იურისტის "მდიდარი" გამოცდილება არ განაპირობებს იმას,რომ იურისტი თავის კარიერის განმავლობაში, მაინცა და მაინც ასრულებდა თავისმოვალეობებს ხარისხიანად (და დადებითი რეკომენდაციის შექმნა დღეს ძალიანმარტივი საქმეა...)

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იურისტის პოზიციაზე გვეყოლება კომპეტენტური დაღირსეული კანდიდატი, ეს არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ კომპანია მიიღებს ხარისხიანდა მრავალი მიმართულებით იურიდიულ მომსახურეობას!

საშტატო იურისტი მართლაც შემძლეა იმისი, რომ შეასრულოს მიმდინარე დაყოველდღიური ამოცანები. მაგრამ ნებისმიერი კომპანიის საქმიანობაში დრო და დროჩნდება არაორდინალური სიტუაციები და კორპორატიული სახის პრობლემები.

ამავე დროს, მაშინ როდესაც იურისტი უპრობლემოდ უზრუნველყოფს ისეთი სახისსამუშაოს შესრულებას, როგორიცაა : სახელშეკრულებო, საპრეტენზიო, სასარჩელო ანშრომით საკითხებთან დაკავშირებულ სამუშაო, - როგორც წესი მას ძალიან უჭირსისეთი იურიდიული პროცესების კონსტრუირება, რომლებიც ითხოვენ ვიწროიურიდიულ სპეციალიზაციას.

თქვენ, ალბათ, დაგებადებათ შეკითხვა : "კონკრეტულად იურისპრუდენციაში, რასახის მიმართულებები ითხოვენ სპეციალიზაციას?" ვრცლად

ავტორი:
თარიღი: 2019/05/14