საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი Meliora 2019 დაიწყო
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) უკვე მეორედ ატარებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საუკეთესო ინიციატივების ყოველწლიურ კონკურსს – საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსს Meliora. კონკურსი ტარდება „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის“ ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კონკურსის მხარდამჭერები და პარტნიორები არიან აგრეთვე საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის განვითარებაზე ორიენტირებული ბიზნეს ასოციაციები, საერთაშორისო და ადგილობრივი საექსპერტო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები.

კონკურსი გაიმართა პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში, ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კონკურსის მხარდამჭერები და პარტნიორები იყვნენ აგრეთვე საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის განვითარებაზე ორიენტირებული ბიზნესასოციაციები, საერთაშორისო და ადგილობრივი საექსპერტო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები.

Meliora ლათინური სიტყვაა და „საუკეთესოს“ ნიშნავს.

შესაბამისად, კონკურსი Meliora ყოველწლიურად გამოავლენს და დააჯილდოებს საქართველოში მოქმედ იმ კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ შთამაგონებელ და სამაგალითო პროექტებსა და ინიციატივებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სფეროში, კომპანიებს, რომლებიც ცდილობენ უკეთესობისკენ შეცვალონ საქართველო.

თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ბიზნესის პასუხისმგებლობას და ეთიკას. ეს ტენდენცია ნელ-ნელა მკვიდრდება საქართველოშიც. შესაბამისად, კომპანიებს უწევთ საკუთარ საქმიანობაში ახლებური, პასუხისმგებელი მიდგომების დანერგვა.

ახალი გამოწვევები და შესაძლებლობები, რომლებიც ქართულ კომპანიებს ევროკავშირსა და გლობალურ ბაზრებთან ინტეგრაციამ მოუტანა, ხშირ შემთხვევაში მჭიდროდ უკავშირდება კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) განვითარებას, დახვეწას და ბიზნესის პასუხისმგებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას.

საქართველოს პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი Meliora არის ეროვნული მასშტაბის წამოწყება, რომლის მიზანია საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარება და საზოგადოებაში მისი პოპულარიზაცია; კომპანიების წახალისება, დანერგონ საკუთარ საქმიანობაში CSR-პრინციპები და მიდგომები და გახდნენ სამაგალითო სხვებისთვის; საუკეთესო CSR-პროექტებისათვის ყურადღების მიპყრობა; დაბოლოს, იმის წარმოჩენა, რომ პასუხისმგებელი ბიზნესი – სასიკეთო ცვლილებების ეს მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოებისა და გარემოს გაჯანსაღებას, საბოლოოდ იძლევა გრძელვადიან ფინანსურ სარგებელს და არის მდგრადი, მოწინავე და წარმატებული ბიზნესი.

კონკურსის მრავალფეროვანი კატეგორიები მოიცავს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ყველა ძირითად სფეროს. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქვეყანაში მოქმედ ნებისმიერი ზომის კომპანიებს, რომლებიც საკუთარ საქმიანობას პასუხისმგებლობით წარმართავენ და ზრუნავენ თავიანთი თანამშრომლების, მომხმარებლებისა და მომწოდებლების კეთილდღეობაზე, ადგილობრივი საზოგადოების ცხოვრების გაუმჯობესებასა და გარემოს დაცვაზე.

კონკურსი, მდგრადი და პასუხისმგებელი ბიზნესის ყველა სფეროს თვალსაჩინო მაგალითების გაზიარებით, ხელს უწყობს საქართველოში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის უკვე დამკვიდრებული აღქმის შეცვლას, რათა ის გასცდეს ქველმოქმედების და შემოწირულობების საზღვრებს; კონკურსი მიზნად ისახავს აჩვენოს, რომ არა მხოლოდ მსხვილ, არამედ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებსაც შეუძლიათ განახორციელონ წარმატებული CSR-პროექტები და სარგებელი მოუტანონ გარემოს და საზოგადოებას, საკუთარი საქმიანობის სფეროებისა და მასშტაბების შესაბამისი პასუხისმგებელი ბიზნესმიდგომების დანერგვითა და ამოქმედებით.

წამყვანი ქართველი და უცხოელი (ბრიტანელი, სლოვაკი, ბელგიელი, ისრაელელი, გერმანელი, ამერიკელი და დანიელი) ექსპერტებისგან შემდგარი დამოუკიდებელი ჟიური შეაფასებს ნომინანტებს და გამოავლენს საუკეთესოებს CSR-ინიციატივების სათანადოდ დაგეგმვის, თანმიმდევრულობის, ეფექტურობისა და შედეგების მდგრადობის მიხედვით. ინვესტირებული თანხების ოდენობა არავითარ შემთხვევაში არ იქნება შეფასების გადამწყვეტი კრიტერიუმი.

ავტორი:
თარიღი: 2019/07/25