როგორ გადავანაწილოთ საქმე თანამშრომლებზე
კომპანიის მმართველს ყოველდღიურად უამრავი სამუშაოს გაკეთება უწევს. ზოგი მათგანი ხვდება, რომ აუცილებელია გარკვეული ნაწილი თავის თანამშრომლებზე გადაანაწილოს. არსებობს ასეთი საქმეების 6 ტიპი:

  • უმნიშვნელო
ასეთი ტიპის საქმეს განეკუთვნება ერთი შეხედვით ისეთი უმნიშვნელო საკითხები, როგორიც დღის წესრიგის შედგენა, ბილეთის დაჯავშნა, ღონისძიებაზე დარეგისიტრიებაა, თუმცა სინამდლიეში მათ ბევრი დრო მიაქვთ, ამიტომ სჯობს ეს სხვას დაავალოთ.

  • რუტინული
მსხვილი ცხრილების შევსება, პრეზენტაციის რედაქტირება და ა.შ.

  • რომლებიც ბევრ დროს მოითხოვს
ისეთი, რომელიც რაღაც ეტაპამადე არ საჭიროებს ხელმძრვანელის ჩარევას, თაივუსფლად შესაძლებელია თქვენმა გუნდმა გააკეთოს.

  • ისეთი, რომელთა შესრულების სწავლება შეიძლება
თქვენი საქმიანი პრეზენტაციის სამუშაო ვერსია, მასში აქტუალური მონაცემების შეტანა და ა.შ.

  • რომლებიც სცდება თქვენი კომპეტენციის ფარგლებს
მაგალითად, პრეზენტაციის სლაიდების დიზაინი. თუ თქვენ ეს არ გამოგდით, უმჯობესია დაიქირავოთ სპეციალისტი და დახარჯოთ ნაკლები დრო ამაზე.

  • სასწრაფო
თვითმფრინავში ადგილის ცვლილება, როდესაც თქვენ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე იმყოფებით.

ავტორი:
თარიღი: 2018/11/05