ფინანსთა სამინისტროში IV კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრები გრძელდება
ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) პროექტის ფარგლებში, IV კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრები გრძელდება.

ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს.

მსგავსი ფორმატი ხელს უწყობს აღნიშნული კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლები უკეთ გაეცნონ ფინანსური ანგარიშგების ახალ, გამარტივებულ სტანდარტებს, ასევე ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების მასალებს.

ავტორი:
თარიღი: 2018/12/07