როგორ გავაუმჯობესოთ ონლაინ გარდაქმნის რეიტინგი
გარდაქმნის ოპტიმიზაცია ანუ გარდაქმნის რეიტინგის ოპტიმიზაცია (CRO) ინტერნეტ მარკეტინგში გამოიყენება. ეს არის სისტემა ვებგვერდზე ვიზიტორთა რაოდენობის გასაზრდელად გამოიყენება. მისი მიზანი ვიზიტორების ჩვეულებრივ პოტენციურ მომხმარებლებად გადაქცევაა.

CRO-ს გასაუმჯობესებლად რამდენიმე მეთოდი არსებობს:

1.„არ ვიცი, მაგრამ გამოსავალს ვიპოვი“ - საქმისადმი ასეთი მიდგომა არ გამოგადგებათ. თქვენი მთავარი მიზანი მიზნობრივი მომხმარებლების მოზიდვაა. ამიტომ ყველაფრისადმი მიდგომა შეცვალეთ და საქმეს სერიოზულად მიუდექით;

2.გაარკვიეთ მომხმარებლები რას ათვალიერებენ, რა აინტერესებთ. ვიზიტორები კატეგორიებად დაყავით და საკუთარი მონაცემთა ბაზა შეადგინეთ;

3.რატომ შემოდიან თქვენს ვებგვერდზე ვიზიტორები? რატომ ყიდულობენ ან არ ყიდულობენ ისინი თქვენს მიერ შეთავაზებულ პროდუქტს? ვიზიტორთა განზრახვის გაგება ონლაინ გარდაქმნების რეიტინგის გასაზრდელად მნიშვნელოვანია;

4.დააზუსტეთ რა დადებითი გავლენა იქონია ვებგვერდის ვიზიტორების რაოდენობის გაზრდაზე თქვენ მიერ განხორციელებულმა ცვლილებებმა.

CRO არის სისტემა, რომელიც წამყვანი ვებგვერდები იყენებენ. გარდაქმნის ოპტიმიზაციის მეთოდით შეგროვებული ინფორმაცია ონლაინ კამპანიის ეფექტურობასა და მასშტაბებს ზრდის, რაც მომხმარებლის გეოგრაფულ, კონტექტუალურ, დემოგრაფიულ და ქცევის შესახებ ინფორმაციას მოიცავდეს.

თარიღი: 2019/01/09