დამწყები ბიზნესმენის სახელმძღვანელო
მცირე ბიზნესის მფლობელებს, როგორც კი ონლაინ ტრაფიკში ჩაეშვებიან დიდ კომპანიებთან კონკურენციის დაწყების სურვილი კლავთ. პატარა კომპანიები საძიებო სისტემის ოპტიმიზაციის (SEO) სწორად გამოყენებით დიდი ოდენობის ე.წ. ლიდის მოზიდვას ახერხებენ.
საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია საიტის ან გვერდის ხილვადობის გაზრდის ზემოქმედების პროცესია „საძიებო სისტემაზე“ „ბუნებრივი“ ანუ რაიმე მატერიალური ხარჯის გაწევის გარეშე მიღებული შედეგია. უფრო ხშირად ხილვადი საიტი, რომელიც დაფიქსირებულია ძიების შედეგის სიაში, საძიებო სისტემის მომხმარებლებისგან უფრო ბევრ ვიზიტორს მიიღებს. SEO შეიძლება მიზნად ისახავდეს სხვადასხვა სახის ძიებას, მოიცავს სურათის, ლოკალურ, ვიდეო, აკადემიურ, სიახლეების, ინდუსტრიულ – სპეციფიკურ ვერტიკალურ საძიებო სისტემებს.

როგორც ინტერნეტ მარკეტინგის სტრატეგია, SEO განსაზღვრავს თუ როგორ მუშაობს საძიებო ძრავი, რას ეძებს ხალხი. ფაქტობრივი საძიებო ტერმინები და საკვანძო სიტყვები საძიებო ძრავებში იბეჭდება და უპირატესობა აქვთ მინიჭებული თავიანთი მიზნობრივი აუდიენციით. ვებგვერდის ოპტიმიზაცია შეიძლება გულისხმობდეს გვერდის კორექტირებას, HTML – სა და ასოცირებული კოდების გაზრდას სპეციფიურ საკვანძო სიტყვებთან შესაბამისობაში და აუცილებლად ყველა ბარიერის წაშლას, რაც დაკავშირებულია საძიებო სისტემის საინდექსო საქმიანობასთან.

საძიებო სისტემა როგორიცაა Google-ი კომპლექსური ალგორითმი აქვს, რომელიც ყველა ვებგვერდს ზომავს თუ რამდენად რელევანტურია საძიებო ფრაზებთან დაკავშირებით.

ალგორითმების კონტენტი არავინ იცის. ის ხშირად იცვლება, მაგრამ ვიცით გვერდის კონტენტზე ე.წ. ქივორდების გავრცლების მეთოდი.
დიდი მნიშვნელობა აქვს ე.წ. ქივორდებს, დომენის სახელს, გვერდის კონტენტს, თეგებსა და ბმულებს.

 

თარიღი: 2019/01/27