სპონსორის მნიშვნელობა და მისი დადებითი ეფექტი
სპონსორობას შეუძლია ორი ბრენდი ერთმანეთს დააკავშიროს, ამიტომ მთავარი ასპექტების გაზომვა მნიშვნელოვანია.  

არსებობს სპონსორობის 3 მთავარი ასპექტი:

1.აუდიტორიის გაგება

იმისთვის, რომ კომპანიამ სპონსორობის პლატფორმის დახმარებით,  ბრენდთან ურთიერთობა შექმნას, საჭიროა გაიგოთ თუ ვისთან არის ამ ურთიერთობის დამყარება შესაძლებელი. ასევე უნდა გაარკვიოთ ვინ არის ბრენდის მიზნობრივი აუდიტორია.

2.შეთანხმება

კონტრაქტის დადებისას მხარეები უნდა შეთანხმდნენ იმაზე, თუ რას მოუტანთ მათ თანამშრომლობა. ორივე მხარეს თავისი მიზანი აქვს, ამიტომ თანამშრომლობის ბოლოს მიზანი მიღწეული უნდა იყოს.

3.მონაცემებით უზრუნველყოფა

მხარეები მონაცემებს ცვლიან. ისინი ატარებენ კვლევებს და იღებენ უკუკავშირს.

 

თარიღი: 2019/06/14