3 მნიშვნელოვანი ფაქტორი დისციპლინის გასავითარებლად
დროის მენეჯმენტი დროის უაზროდ კარგვაა. უცნაურად ჟღერს, არა? დროის მენეჯმენტისას ბევრი აქტივობა  შეზღუდულიაა.

დროის მენეჯმენტი ცხოვრების, ღირებულებებისა და აქტივობების მენეჯმენტია. ამიტომ დისციპლინის გასავითარებლად 3 მნიშვნელოვანი ფაქტორის გათვალისწინებაა საჭირო:

1.ღირებულებების იდენტიფიცირება

ადამიანმა ღირებულებების იდენტიფიცირება უნდა მოახდინოს. უნდა იცოდეს რა არის მისთვის ღირებული, რა მოსწონს. ღირებულებების იდენტიფიცირების გარეშე ადამიანი ჩამოუყალიბებელი იქნება.

2.დაბლოკეთ დრო

იყავით თავისუფალი და თავს ნუ შეიზღუდავთ. როდესაც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ, მაგრამ დროში ხართ შეზღუდული, ხელი გეშლებათ და საქმეს შუა ადგილას წყვეტთ, რაც რა თქმა უნდა საქმეს არ წაადგება. ამიტომ დროის შეზღუდვა მიღებული არ არის.

3.ჩვევების ჩამოყალიბება

რატომ არ არიან ადამიანები უფრო პროდუქტიულები? ჩვევები მხოლოდ მაშინ ყალიბდება, როდესაც ქცევა ცდილობს პერმანენტული გახდეს. იყავით აქტიური. პასიურობა არცერთ საქმეში არ ვარგა, ამიტომ რამის მიღწევა თუ გსურთ, იაქტიურეთ და გამოიჩინეთ ინიციატივები.

ამასთან, მნიშვნელოვანია მრავალდავალიანობის უნარის შეძენა. წარმატების მისაღწევად, მნიშვნელოვანია რამდენიმე საქმეზე ერთდროულად ფიქრი.

თარიღი: 2019/03/14