მარკეტინგული კვლევის 20 შეკითხვა
მარკეტინგული კვლევით ბაზარზე არსებული მდგომარეობის დადგენა ხდება. კვლევა აადვილებს თქვენი კონკურენტების, პროდუქტის, მარკეტინგისა და მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის მიღებას. ამისთვის მნიშვნელოვანია 20 კითხვაზე პასუხი გაეცეს:

1.ვინ ყიდულობს ამჟამად თქვენს პროდუქტს ან სერვისს?

2.როგორია ცხოვრების დონე?

3.დანარჩენები რატომ არ ყიდულობენ თქვენს პროდუქტს?

4.ვინ შეიძლება დაინტერესდეს მომავალში თქვენი პროდუქტით?

5.რამდენ ადამიანს მოსწონს ის ტერიტორია სადაც ისინი იმყოფებიან?

6.რა ახდენს ადამიანების ცხოვრებაზე გავლენას?

7.სად ყიდულობენ თქვენს პროდუქტს მომხმარებლები?

8.როდის, სად და როგორ იყენებენ მომხმარებლები თქვენს პროდუქტს?

9.რატომ ყიდულობენ ისინი თქვენს პროდუქტს?

  1. ვინ არის თქვენი ნამდვილი კონკურენტი?
11.რა წარმოდგენა აქვს ხალხს თქვენს ბრენდზე? ან თქვენს კონკურენტებზე?

12.როგორი იმიჯი გსურთ, რომ თქვენს ბრენდს ჰქონდეს?

13.რას ფიქრობენ თქვენი პროდუქტის ან სერვისის სხვადასხვა ასპექტებზე (სახელზე, შეფუთვაზე, რეკლამაზე, ფასზე და ა.შ.)?

14.რას გააუმჯობესებდით?

15.რატომ გენდობიან მომხმარებლები?

16.როგორ ურთიერთობთ მომხმარებლებთან?

17.როგორია ფასი?

18.აპირებთ თუ არა ახალი პროდუქტის კლიენტებისთვის შეთავაზებას?

19.როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ბრენდი მომავალში?

20.როგორ გააუმჯობესებთ მომხმარებლებთან ურთიერთობას?

თარიღი: 2019/06/16