საქართველოს ბანკებში დაზღვეული დეპოზიტების მაჩვენებელი გაიზარდა
2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 23 980 656 098 ლარს შეადგენს.

2019 წლის სამ თვეში დეპოზიტების მოცულობა თითქმის 75 000 000 ლარით გაიზარდა. 

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ინფორმაციით, აქედან  ფიზიკური პირების დეპოზიტები 12 497 862 595 ლარია (ეროვნულ ვალუტაში – 3 208 041 926  ლარი, უცხოურ ვალუტაში – 9 289 820 670 ლარის ეკვივალენტი); იურიდიული პირების – 11 482 793 502 ლარი (ეროვნულ ვალუტაში – 5 726 595 912 ლარი, უცხოურ ვალუტაში 5 756 197 590 ლარის ეკვივალენტი).

ამასთან, სააგენტოს ცნობით, საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 1 650 143 876 ლარს შეადგენს, მათ შორის: ეროვნულ ვალუტაში დაზღვეულია 1 002 514 144 ლარის მოცულობის დეპოზიტები; უცხოურ ვალუტაში – 647 629 732 ლარის ეკვივალენტი.

კომერციული ბანკების მიერ დეპოზიტების დაზღვევის ფონდში მიმდინარე წლის იანვარში გადახდილი რეგულარული სადაზღვევო შენატანების ჯამურმა ოდენობამ 1 319 587.89 ლარი შეადგინა.

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოში მოქმედ 15 კომერციულ ბანკში არსებული დეპოზიტების საერთო მოცულობა 23 904 154 457 ლარს შეადგენდა. 

2018 წლის დეკემბერში საქართველოში მოქმედი დეპოზიტების დაზღვევის სისტემით დაზღვეული დეპოზიტების მოცულობა სულ 1 750 345 861 ლარს შეადგენდა. 

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ კანონი საქართველოში 2017 წლის გაზაფხულზე ამოქმედდა. 

ავტორი:
თარიღი: 2019/04/18