სტრესის 4 ნიშანი, რომელიც ადამიანის კეთილდღეობაზე უარყოფითად მოქმედებს
სტრესი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია. გონება და სხეული დაძაბულია, მაგრამ ეს მენტალურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე უარყოფით გავლენას არ ახდენს. არსებობს სულ ცოტა სამი ტიპის სტრესი: მსუბუქი, მწვავე და ქრონიკული სტრესი.

1. მსუბუქი სტრესი - ეს ორგანიზაციის პასუხია ეუფორიაზე და აღელვებაზე;

2.მწვავე სტრესი - ეს უეცარი ემოციაა, რომელიც შეიძლება დადებითი ან უარყოფითი იყოს. სტრესი ჩნდება მაგალითად მაშინ როდსაც ბნელ ქუჩაში მიდიხართ და უკან ფეხის ხმა გესმით;
3.ქრონიკული სტრესი - მუდმივია და ადამიანი მუდამ აღელვებულია და შფოთს გრძნობს.

სტრესის 4 ნიშანი კეთიდღეობაზე უარყოფითად მოქმედებს:
1.როდესაც ადამიანი თავს დასტრესილად გრძნობს, სტრესი ცხოვრების მუდმივი ნაწილია;

2.სტრესი ურთიერთობაზე უარყოფით გავლენას ახდენს;

3.ადამიანს უფრთხობს ძილს, იწვევს უძილობას;
4.ადამიანი საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას წყვეტს.

თარიღი: 2019/05/19