რატომ იზრდება ციფრული ბილბორდების მიმართ მოთხოვნა?
მაშინ როდესაც ტრადიციული ბილბორდის პოპულარობა იკლებს, ციფრული ბილბორდის მიმართ ინტერესი იზრდება. კომპანიების მიერ ციფრული ბირბორდების მიმართ მოთხოვნის ზრდა, რამდენიმე მიზეზით არის განპირობებული:

1.ადვილად იქცევს ადამიანის ყურადღებას;

2.ადვილად აღსაქმელია;

3.რეკლამის კონტეტნტი ლაკონიური და ინფორმაციულია;

4.შედარებით იაფი ჯდება;

5.ეფექტურია.

თარიღი: 2019/05/25