იმირასანის მაგისტრალურ არხზე შაუმიანი-ხიხანის ახალი სატუმბი სადგურის მოწყობისა და არქევანის არსებული სატუმბი სადგურის რეაბილიტაციის პროექტი მუშავდება
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ტექნიკურმა დირექტორმა, თენგიზ ლაკირბაიამ, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელს, ზაურ ტაბატაძეს და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებს იმირასანის მაგისტრალურ არხზე შაუმიანი-ხიხანის ახალი სატუმბი სადგურის მოწყობის და არქევანის არსებული სატუმბი სადგურის რეაბილიტაციის პროექტი წარუდგინა.

პროექტის ფარგლებში, მოეწყობა სატუმბი სადგური, სადაწნეო მილსადენები, წყალგამანაწიებელი კვანძები, წყალშემკრებები და სხვა სამელიორაციო ნაგებობები.

საქართველოს მელიორაციის მიერ შემუშავებული პროექტის მიხედვით სატუმბი სადგურები 3 სოფლის 1060 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობს უზრუნველყოფს სარწყავი წყლით. პროექტის განხორციელების აუცილებელი კომპონენტია მოსახლეობის მხრიდან წვეთოვანი მორწყვის სისტემების მოწყობა, რაც უზრუნველყოფს წყლის არსებული დებეტის რაციონალურად განაწილებას. საჭიროების შემთხვევაში, კომპანია მზადაა ადგილობრივებს დაეხმაროს ტექნიკური საკითების გადაწყვეტაში.

წვეთოვანი სისტემა მორწყვის ტრადიციულ, მიგდებით მორწყვის წესზე ბევრად მომგებიანია, ვინაიდან ელექტროენერგიის, წყლის და სასუქის ნაკლებ რესურსს საჭიროებს. გარდა ამისა, წვეთოვანი სისტემის გამოყენება ხელს უწყობს მოსავლიანობის ზრდას.

სარწყავი წყლის დაზოგვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თუ გავითვალისწიებთ, სარწყავი სეზონის განმავლობაში ნალექების ნაკლებობას, რაც შესაბამისად აისახება საირიგაციო სისტემებში წყლის დებეტზე.

პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 3 920 000 ლარი. მოსახლეობის მხარდაჭერის და მათი მხრიდან მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიის - წვეთოვანი სისტემის გამოყენებისათვის მზაობის შემთხვევაში პროექტის განხორციელება წელს დაიწყება.

ავტორი:
თარიღი: 2019/05/29