როგორ გავუმკლავდეთ მომხმარებლების უკმაყოფილებას
უკმაყოფილო მომხმარებელი არცერთ კომპანიას სურს, მაგრამ უკმაყოფილო მომხმარებელი კომპანიის გაუმჯობესების ერთერთი შესაძლებლობაა. უმჯობესდება პროდუქტი, სერვისი ან შეთავაზება. როგორ ვიურთიერთოთ კლიენტთან, რომელიც სერვისით ან პროდუქტით უკმაყოფილოა?

1.პირველ რიგში კომპანიამ მომხმარებელს აზრის გამოთქმა უნდა გაუადვილოს;

2.კომპანიამ ყოველი უკმაყოფილება სერიოზულად უნდა მიიღოს და მათი საშალებით პრიორიტეტი უნდა შექმნას;

3.უკუკავშირის მიღებისას კომპანია მომხმარებლის მიმართ უარყოფითად არ უნდა განეწყოს;

4.უნდა შეგროვდეს ყველა ფაქტი;

5.ისე უნდა მოხდეს, რომ უკმაყოფილება სამომავლოდ უნდა შემცირდეს და მოხდეს გაუმჯობესება;

6.ყოველი უკმაყოფილებაზე კომპანიამ უნდა ისწავლოს;

თარიღი: 2019/06/10