ლიდერის 10 საკომუნიკაციო საიდუმლო
საკომუნიკაციო უნარების გარეშე ლიდერი ვერავინ გახდება. კარგი ლიდერი ადამიანებთან ურთიერთობას ემოციის შექმნით აღწევს. მისი სიტყვები ადამიანების გულში აღწევს და მათ ინსპირირებას ახდენს. როგორ გავხდეთ ლიდერი და რა საკომუნიკაციო საიდუმლოს უნდა ვფლობდეთ?

ლიდერის 10 საკომუნიკაციო საიდუმლო:

1.ის აუდიტორიას იცნობს;

2.ის სხეულის ენას კარგად ფლობს;

3.ის გულახდილია;

4.ის ყალბი ადამიანი არ არის;

5.მის სიტყვას ფასი აქვს;

6.ის ყველას ინდივიდუალურად უდგება;

7.მას უყვარს სხვისი დახმარება და მხარდაჭერა;

8.ის იყენებს ფრაზებს: "ჩემი ბრალია", "არასწორი ვარ" და "ვწუხვარ";

9.მოსწონს უკუკავშირის მიღება;

10.ის აქტიური ადამიანია.

თარიღი: 2019/06/15