ეკატერინე მიქაბაძე EU4 Environment პროგრამის რეგიონალური ასამბლეის შეხვედრაში მონაწილეობს
ბელგიის სამეფოს დედაქალაქ ბრიუსელში EU4 Environment (ევროკავშირი გარემოსთვის) პროგრამის რეგიონალური ასამბლეის პირველი შეხვედრა მიმდინარეობს, რომლის მუშაობაშიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძე მონაწილეობს. შეხვედრაზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების დელეგაციები და პროგრამის განმახორციელებელი პარტნიორი ორგანიზაციების (UNIDO, UN ENVIRONMENT, World Bank, UNECE, OECD) წარმომადგენლები განიხილავენ პროგრამის მიმართულებებს, მის მიზნებს და მოსალოდნელ შედეგებს.

სამუშაო შეხვედრაზე გამოსვლისას, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ეკატერინე მიქაბაძემ ყურადღება გაამახვილა EU4 Environment - ის პროგრამის მნიშვნელობაზე და განაცხადა, რომ პროგრამა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს კარგ შესაძლებლობას აძლევს მწვანე ზრდის, მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისათვის გარემოს და ბუნებრივი კაპიტალის შენარჩუნების, მოსახლეობის ეკოლოგიური კეთილდღეობის ზრდის და განვითარების კუთხით ახალი პოტენციალის წარმოქმნის მიმართულებით. მინისტრის მოადგილემ დადებითად შეაფასა ტექნიკური დახმარება, რომელსაც საქართველოში საჯარო და კერძო სექტორი მიიღებს გარემოდაცვით მმართველობის გაძლიერების მიმართულებით. ამასთან, მან ხაზი გაუსვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას EU4 Environment - ის პროგრამის ფარგლებში, რაც ინიციატივის ქვეყნების წინაშე ახალი შესაძლებლობებს შექმნის.

სამუშაო შეხვედრაზე დაგეგმილია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პოზიციების განხილვა EU4 Environment - ის პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ. აღნიშნული ეტაპის დასრულების შემდეგ, თითოეული ქვეყანა მოამზადებს სამუშაო გეგმას, სადაც კონკრეტული მიზნები და აქტივობები იქნება განხილული.

თარიღი: 2019/06/28