რა თვისებებია საჭირო, რომ მართოთ?
ადამიანების დიდ ნაწილს აქვს ლიდერობისკენ მიდრეკილება, მაგრამ რეალურად  ეს ძალიან ცოტას შეუძლია. მმარტველი და წინამძღოლი თითქმის ყველაფერს სჭირდება, შესაბამისი ცოდნისა და გამოცდილების გარდა, ამ პოზიციაზე მყოფ ადამიანს გარკვეული უნარ-ჩვევებიცსჭირდება. 

Business.com იმ თვისებებისა და უნარების შესახებ წერს, რაც ყველა კარგ მმართველს უნდა ჰქონდეს. 

მიდგომა

რთულ, გაურკვეველ და ექსტრემალურ სიტუაციაში სიმშვიდის შენარჩუნება და მართვა

რამდენიმე პრობლემის ერთდროულად გადაწყვეტა

სიმტკიცე (ზომიერი სიჯიუტე)

ინიციატივებისა და მართვის სადავეების ხელში აღება 

თანამშრომლებთან ურთიერთობა 

გუნდის შეკვრის უნარი 

ადამიანებში გარკვეული შესაძლებლობების აღმოჩენის უნარი 

თანამშრომელთან სწორი კომუნიკაცია 

სტაფის მოტივაციის შესაძლებლობა 

პიროვნულობა 

რეალისტობა (ადეკვატურობა) 

პასუხისმგებლობა

დამოუკიდებლობა

​იუმორის გრძნობა 

თარიღი: 2019/09/02