ბრენდის არსებობა სოციალურ მედიაში
ბრენდის შექმნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მისი მარკეტინგულ პლატფორმებზე განთავსება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. რატომ არის აუცილებელი ბრენდის სოციალურ ქსელში არსებობა?

1.ბრენდის ცნობადობა - სოციალურ ქსელში ბრენდის შესახებ ინფორმაციის არსებობა მის ცნობადობას ზრდის. მომხმარებლების უმრავლესობა ინფორმაციას სწორედ სოციალური მედიიდან იღებს;

2.კონკურენტების იდენტიფიცირება - ბრენდის სოციალურ მედიაში არსებობა იმის დამადასტურებელია, რომ ის კონკურენტუნარიანია;

3.მომხმარებლების მოზიდვა - მომხმარებლები ბრენდის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ, ბრენდით ინტერესდებიან და ყიდულობენ;

4.რეკლამა - კომპანია თავის ბრენდს სოციალურ პლატფორმაზე რეკლამას უკეთებს. აწარმოებს სხვადასხვაგვარ მარკეტინგულ კამპანიას და ინოვაციური მიდგომებით სასურველი შედეგის მიღწევას ცდილობს

თარიღი: 2019/10/03