მობილური და ტექსტური მარკეტინგი
სმარტფონების, აპლიკაციებისა და მობილური ინტერნეტის ხელმისაწვდომობამ მარკეტინგს საქმე გაუმარტივა. ბიზნესი მომხმარებლების ყურადღების მიპყრობას ტექნოლოგიური საშუალებების განვითარებით უფრო კარგად ახერხებს. შესაძლებლობას იძლევა ტექსტური შეტყობინების კამპანიის წარმოება.

მობილური მარკეტინგის მომხიბვლელობა მდგომარეობს იმაში, რომ მობილური ტელეფონი ყოველთვის ჩართულია და მომხმარებლების ყურადღების მიქცევა ადვილია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ტექსტურ შეტყობინებას ჩვეულებრივ კითხულობენ.

გამოყენებით მობილური ტელეფონი ყველა სიტუაციაში პირველ ადგილზეა. ნებისმიერი ინფორმაცია შეგიძლიათ ონლაინ მოიძიოთ.

ამბიციური კომპანია საკუთარ მობილურ აპლიკაციას ქმნის. მნიშვნელოვანია ასევე გვერდის მობილური ოპტიმიზაცია, რაც სმარტფონის საშუალებით ინფორმაციის მიღების საშუალებას იძლევა.

მობილური ინტერნეტით ასევე ელექტრონული ფოსტით მარკეტინგული კამპანიაცაა შესაძლებელი.

თარიღი: 2019/10/10