9 გზა მიზნის მისაღწევად
ცხოვრებაში ყველთვის დგება ეტაპი, როდესაც პრობლემა იქმნება და მისი გადალახვა ადამიანს უჭირს. შესაძლოა, მსგავსი პრობლემა არაერთხელ გაჩნდა, მაგრამ მისი მოგვარება ყოველთვის ადვილი არ არის.

როგორ შევძლოთ პრობლემასთან გამკლავება და რა მიდგომაა საჭირო მის მოსაგვარებლად? მნიშვნელოვანია რამდენიმე რჩევა აუცილებლად გაითვალისწინოთ:

1.წარუმატებლობის ნუ შეგეშინდებათ;

2.განეწყვეთ დადებითად;

3.გარისკეთ;

4.უნდა შეგეძლოთ წინააღმდეგობის გაწევა;

5.ივარჯიშეთ ყოველ დღე;

6.შემოკრიბეთ მხარდამჭერები;

7.მიზანი გონებაში „ჩაიბეჭდეთ“;

8.დასახეთ ზუსტი და ნათელი საორიენტაციო გეგმა;

9.გახსოვდეთ თუ რატომ დაისახეთ მიზანი.

თარიღი: 2019/10/29