მომხმარებლების უკმაყოფილება
არცერთ ბიზნესს სურს უკმაყოფილო მომხმარებელი, მაგრამ უკმაყოფილება სერვისის გაუმჯობესებისთვის შექმნილი ხელსაყრელი პირობაა, რაც პროდუქტისა და სერვისის ხარიხს აუმჯობესებს. კომპანიები მომხმარებლებთან კომუნიკაციას ამყარებენ, რაშიც მათ ელექტრონული ფოსტა, სოციალური მედია და ტელეფონი ეხმარებათ.

კომპანიები მუშაობენ მომხმარებლებთან ურთიერთობის სტრატეგიებზე, რომელიც მიზნად მათი ინტერესების გაგებას და პრობლემის მოგვარებას ისახავს.

როგორ გავაუმჯობესოთ მომხმარებლებთან ურთიერთობა?

მომხმარებლებისგან კომპანიებმა კრიტიკა უნდა მიიღონ. მათ კრიტიკის მიღების შემდეგ მათთან უკმაყოფილების მოგვარებაზე უნდა იფიქრონ და პრობლემა მოაგვარონ.

როგორ უნდა მოახერხონ ეს?

  • გაამარტივეთ მომხმარებლებთან ურთიერთობა. მომხმარებლებისთვის ადვილი მისაწვდომი უნდა იყოთ;
  • ყოველი უკმაყოფილება სერიოზულად მიიღეთ და პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგეთ;
  • უკუკავშირისთვის მომხმარებელბს მადლობა გააუხადეთ;
  • მომხმარებლებთან კარგი ურთიერთობის დასამყარებლად თანამშრომლები გადაამზადეთ;
  • შეამცირეთ მომავალი უკმაყოფილების შანსები და განაგრძეთ პროდუქტსა და სერვისზე ხარისხის გაუმჯობესება.
მომხარებლებთან ურთიერთობის სერვისი მათთან მუდმივ კომუნიკაციასთან ერთად სხვა მომხმარებლებთანაც კარგი ურთიერთიობის შექმნას გულისხმობს, რის შედეგადაც ისინი კომპანიის ერთგული მომხმარებლები ხდებიან.

მომხმარებლებთა მუდმივ კონტაქტში ყოფნა სოციალური მედია კიდევ უფრო აადვილებს, რითაც მათთან ურთიერთობა ბოლო პერიოდში აშკარად პროგრესს განიცდის.

თარიღი: 2019/10/29