როგორ გავხდეთ მიზანდასახული
მიზანდასახულობა ადამიანებს ორ ჯგუფად ჰყოფს -  რომლებიც მიზნის მიღწევას ცდილობენ და რომლებსაც მოთმინება არ ჰყოფნით.

მიზანდასახულობა ორი რამისგან შედგება: არჩევანის სიმტკიცისგან და მოქმედებისთვის საჭირო დროსგან.

რა არის საჭირო მიზანდასახულობისთვის?

1.გაიხსენეთ წარსულში მიღწეული წარმატება, რადგან მისი გახსენება დადებითი ემოციებით აგავსებთ;

2.მყარი გადაწყვეტილებების მისაღებად დიდი ენერგიაა საჭირო, ამიტომ იმპულსი შეიანარჩუნეთ და ძალა მოიკრიბეთ. მნიშნელოვანია, თქვენს სისუსტეებზე ყურადღება გაამახვილოთ და მათზე იმუშაოთ;

3.იზეიმეთ პატარ-პატარა გამარჯვებები. აუცილებლად აღნიშნეთ თქვენი წარმატება, რადგან პატარა წარმატებით მიიღწევა დიდი წარმატება.

თარიღი: 2019/10/29